STATISTIKA

KOPĒJAIS STUDENTU SKAITS

 Studentu skaits
2020.g.

Budžeta vietas
2020.g.

LUA universitātes

47 992

24 487

Kopējais % no visām Latvijas augstskolām un koledžām

63%

77%

PERSONĀLA SKAITS

Akadēmiskais personāls
2020.g.

LUA universitātes

3 328

Kopējais % no visām Latvijas augstskolām un koledžām

69%

KOPĒJAIS BUDŽETS

 Budžets
2020.g.

LUA universitātes

322 313 177 EUR

Kopējais % no visām Latvijas augstskolām un koledžām

81%