PAR ASOCIĀCIJU

Latvijas Universitāšu asociācijā apvienojušās Daugavpils Universitāte, Latvijas Universitāte, Latvijas Lauksaimniecības universitāte, Liepājas Universitāte, Rīgas Stradiņa universitāte un Rīgas Tehniskā universitāte. Asociācija tika izveidota 2009.gadā ar nolūku koordinēt universitāšu darbību un sadarboties svarīgu jautājumu risināšanā, tādējādi veicinot augstākās izglītības un zinātnes attīstību un nostiprinot universitāšu līmeņa izglītību Latvijā.

LATVIJAS UNIVERSITĀŠU ASOCIĀCIJAS MĒRĶI

  • veicināt augstākās izglītības un zinātnes attīstību Latvijā, atbalstot universitāšu devuma izglītības un zinātnes jomā pieaugumu un universitātes līmeņa izglītības nostiprināšanos;

  • rūpēties par Asociācijas biedru kopīgo interešu pārstāvību Latvijas valsts un pašvaldību institūcijās, it īpaši – lēmumos, kas saistīti ar augstākās izglītības un zinātnes attīstību;

  • nepieciešamības gadījumā pārstāvēt Asociācijas biedrus Eiropas un starptautiskajās universitāšu organizācijās, veicinot Latvijas universitāšu attīstības interešu ievērošanu;

  • veicināt Asociācijas biedru attīstību un sadarbību, atbalstot augstākās izglītības un zinātnes jomai būtisku sadarbības iniciatīvu īstenošanos.