STATISTIKA

KOPĒJAIS STUDENTU SKAITS

 Studentu skaits
2017./2018.m.g.

Budžeta vietas
2017./2018.m.g.

LUA universitātes

48667

25647

Kopējais % no visām Latvijas augstskolām un koledžām

60%

75%

PERSONĀLA SKAITS

 Personāls
2017./2018.m.g.

Akadēmiskais personāls
2017./2018.m.g.

Vispārējais personāls
2017./2018.m.g.

LUA universitātes

7065

3506

3559

Kopējais % no visām Latvijas augstskolām un koledžām

67%

67%

68%

KOPĒJAIS BUDŽETS

 Budžets
2016.g.

LUA universitātes

131,4 milj. EUR

Kopējais % no visām Latvijas augstskolām un koledžām

46%