STATISTIKA

KOPĒJAIS STUDENTU SKAITS

 Studentu skaits
2018./2019.m.g.

Budžeta vietas
2018./2019.m.g.

LUA universitātes

46 751

24 200

Kopējais % no visām Latvijas augstskolām un koledžām

81%

73%

PERSONĀLA SKAITS

 Personāls
2018./2019.m.g.

Akadēmiskais personāls
2018./2019.m.g.

Vispārējais personāls
2018./2019.m.g.

LUA universitātes

7 302

3 451

3 792

Kopējais % no visām Latvijas augstskolām un koledžām

75%

73%

76%

KOPĒJAIS BUDŽETS

 Budžets
2018.g.

LUA universitātes

295 252 938 EUR

Kopējais % no visām Latvijas augstskolām un koledžām

72%