STATISTIKA

KOPĒJAIS STUDENTU SKAITS

 Studentu skaits
2014./2015.m.g.

Budžeta vietas
2014./2015.m.g.

LUA universitātes

44155

23863

Kopējais % no visām Latvijas augstskolām

78%

80%

PERSONĀLA SKAITS

 Personāls
2014./2015.m.g.

Akadēmiskais personāls
2014./2015.m.g.

Vispārējais personāls
2014./2015.m.g.

LUA universitātes

6777

2856

3921

Kopējais % no visām Latvijas augstskolām

72%

67%

76%

ZINĀTNISKĀ PERSONĀLA SKAITS

 Pētnieciskais personāls
2014.g.

Zinātniskie darbinieki
2014.g.

Zinātniskais palīgpersonāls
2014.g.

LUA universitātes

2083

1486

597

Kopējais % no visām Latvijas augstskolām

87%

84%

91%

KOPĒJAIS BUDŽETS

 Budžets
2014.g.

LUA universitātes

199,5.milj. EUR

Kopējais % no visām Latvijas augstskolām un koledžām

68%